24.05.2022
27.06.2022

Aşgabat halkara howa menzili ýangyn howpsuzlyk ulgamyna tehniki hyzmat bermek boýunça tender yglan edýär

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň Aşgabat halkara howa menzili öz çägindäki binalaryň we desgalaryň ýangyn howpsuzlyk ulgamyny abatlamak hem-de olara tehniki hyzmat bermek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin 1000 (müň) manat möçberde tölegi töläp (GBS-i we bank harajatlaryny hasaba almazdan), bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almaly.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň arzalary we teklipleri “Türkmenhowaýollary” agentliginiň Aşgabat halkara howa menzilinde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 23-38-11

744008, Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022