27.05.2022
15.06.2022

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi tender yglan edýär

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi 1 ýylyň (2022-2023) dowamynda myhmanhanalarda çäreleri gurnamak boýunça tender yglan edýär

Bäsleşik resminamalaryny almak üçin şu aşakdaky elektron salgylary arkaly ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezine ýüz tutup bilersiňiz:

arslan.melyayev@osce.org

seyran.agayev@osce.org

Bäsleşik teklipleri 2022-nji ýylyň iýun aýynyň 15-ne çenli kabul edilýär.

 

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022