11.08.2022
09.09.2022

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk enjamlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär:

Lot №55 — Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň bejeriş-öňüni alyş edaralary üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

 

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýу
Bulary hem okaň
2022