15.09.2022
05.10.2022

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi aşhana enjamlary bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi 31.12.2023 ý. çenli aşhana enjamlary bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

Bäsleşik resminamalaryny almak üçin şu aşakdaky elektron salgylary arkaly ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezine ýüz tutup bilersiňiz:

arm@osce.org

seyran.agayev@osce.org

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar 2022-nji ýylyň okýabr aýynyň 5-ne çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022