16.09.2022
07.10.2022

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi mahabatlandyryjy önümler bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi mahatlandyryjy önümler bilen üpjün etmek ýa-da olary taýýarlamak boýunça tender yglan edýär

Bäsleşik resminamalaryny almak üçin şu aşakdaky elektron salgylary arkaly ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezine ýüz tutup bilersiňiz:

arm@osce.org

seyran.agayev@osce.org

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar 2022-nji ýylyň okýabr aýynyň 7-ne çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022