20.09.2022
09.10.2022

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tehniki enjamlar bilen üpjün etmek boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi stikerler, tehniki enjamlar we kiçi göwrümli ýük awtoulagy bilen üpjün etmek boýunça açyk halkara tender yglan edýär

Bäsleşigiň tehniki şertlerini Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden bildiriş çap edilen gününden başlap 20 senenama gününiň dowamynda alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-56-16

+993 12 44-56-41

+993 12 44-57-11

Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 108
Bulary hem okaň
2022