23.09.2022
22.10.2022

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk enjamlaryny almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär:

Lot №62 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de sarp ediş serişdelerini satyn almak

Lot №63 — “Lukmançylyk enjamlary” önümçilik birleşigi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini hem-de reagentleri satyn almak

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýу
Bulary hem okaň
2022