01.12.2022
04.01.2023

''Türkmenistan'' DTB-y audit barlagyny geçirmek boýunça halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň ''Türkmenistan'' döwlet täjirçilik banky 2022-nji ýyl boýunça halkara standartlara laýyklykda düzülen maliýe hasabatlarynyň halkara auditini geçirmek boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş günüň dowamynda TDTB ''Türkmenistan'' binasynda kabul edilýär.

Bäsleşigiň tehniki talaplaryny Türkmenistanyň ''Türkmenistan'' döwlet täjirçilik bankynyň edara binasyndan ýa-da elektron salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+99312 44-02-60

+99312 44-35-66

+99312 44-02-50

Elektron salgysy:

tnbktm@sanly.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş., Görogly köçesi 79
Bulary hem okaň
2022