23.01.2023
03.03.2023

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi “EKSPO-2025” sergisinde pawilýon gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän “EKSPO — 2025” atly Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça gaýtadan halkara tender yglan edýär

Bäsleşik teklipleri 2023-nji ýylyň 3-nji martyna, sagat 18:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşigiň resminamalaryny aşakda görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-64-77

+993 12 44-63-00

+993 12 44-63-37

+993 12 44-64-55

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022