13.02.2023
23.02.2023

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi alpinistler üçin ýörite esbaplary satyn almak boýunça tender yglan edýär

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi alpinistler üçin ýörite esbaplary satyn almak boýunça tender yglan edýär

Bäsleşik resminamalaryny almak üçin şu aşakdaky elektron salgylary arkaly ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezine ýüz tutup bilersiňiz:

arm@osce.org

seyran.agayev@osce.org

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzalar 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 23-ne ýerli wagt boýunça 14:00 çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022