18.02.2023
19.03.2023

Türkmenistanyň Merkezi banky optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny gurnamak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Merkezi Banky, Merkezi Bankyň Balkan welaýat bölüminiň binasy bilen "Balkantelekom" telekommunikasiýa kompaniýasynyň "ŞTAS-4" edarasynyň arasynda optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamyny gurnamak boýunça tender yglan edýär

Bäsleşik teklipleri, bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin zerur resminamalaryň sanawyny Türkmenistanyň Merkezi bankyndan aşakdaky salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 38-10-19

+993 12 38-12-51

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy.
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022