Nebit-gaz

TNGIZT benzin satyn almak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

24.09.2020 22.10.2020

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän toparyň adyndan А-98 benzin...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.
2022