Tenderler

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tender yglan edýär

11.12.2021 21.01.2022

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Bitarap Türkmenistan şaýolunyň Galkynyş köçesi bilen Atamyrat Nyýazow şaýolunyň aralygyndaky böleginiň...

Türkmenistan, Aşgabat ş. Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy