Tenderler

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy bäsleşik yglan edýär

30.12.2021 08.01.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn territoriýasynyň “B” blogynyň çägindäki gaz ýataklarynyň ýerüsti desgalarynyň III tapgyrynyň (fazasynyň) taslamasyny düzmek üçin deslapky...

Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3, Aşgabat, Türkmenistan

“Hazar” konsorsiumy tender yglan edýär

29.12.2021 07.01.2022

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

“Türkmengaz” DK halkara tender yglan edýär

29.12.2021 02.02.2022

“Türkmengaz” döwlet konserni tender toprarynyň adyndan tehnologiki prosesleriň awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamyny (АСУ ТП) we wideo gözegçilik ulgamyny gurnamak hem-de olary “Galkynyş”...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56