Nebit-gaz

TNGIZT benzin satyn almak boýunça tender yglan edýär

16.06.2021 20.07.2021

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän toparyň adyndan А-98 görnüşli...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.

"Hazar" konsorsiumy sement satyn almak boýunça tender yglan edýar

05.06.2021 14.06.2021

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

"Hazar" konsorsiumy açyk tender yglan edýar

27.05.2021 05.06.2021

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

"Hazar" konsorsiumy sement satyn almak boýunça tender yglan edýar

27.05.2021 05.06.2021

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş.