Kärhanalar

“Abraýly dostlar” hususy kärhanasy

“Abraýly dostlar” hususy kärhanasy Türkmenistanda polipropilen multifilament ýüplügüni öndürýän kompaniýadyr. Kompaniýanyň 1700 inedördül meýdany eýeleýän kärhanasy Gyýanlynyň polimer zawodyndan alynýan çig...

"Abadan haly" AGPJ

“Abadan Haly” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti häzirki wagtda Türkmenistanda dokma pol örtükleriniň iň uly öndürijisidir. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän toplumyň...

“Töwerek” hojalyk jemgyýeti

“Töwerek” hojalyk jemgyýeti gurluşyk önümçiligi, gozgalmaýan emläk hem-de söwda pudaklarynda iş alyp barýan hususy kompaniýadyr. 2005-nji ýylda esaslandyrylan “Töwerek” Aşgabat şäherinde...

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” AGPJ

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” (TULM) açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti üstaşyr we eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan bir ýa-da birnäçe ulag görnüşleri arkaly...

“Gazyk” hususy nebitgaz kompaniýasy

Türkmenistanda hasaba alnan ilkinji hususy nebit-gaz “Gazyk” kompaniýasy Hazar sebitinde we Merkezi Aziýa ýurtlarynda hyzmatlar hödürleýär. Ýerli nebit-gaz bazarynda özlerini...