Multimediýa

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty

Türkmenbaşy Halkara deňiz porty Türkmenistanyň deňiz kenaryndaky iň esasy ýük we ýolagçy menzilidir. Ol Hazar deňziniň gündogar kenarynda ýerleşýär. Adaty gatnawlar Azerbaýjanyň Baku şäherine, Gazagystanyň...

Türkmenistan we Ýaponiýa göni howa gatnawlary barada maslahat etdi

“Türkmenhowaýollary” agentliginiň ýolbaşçysy Döwran Saburow Ýaponiýanyň birnäçe edaralarynda bolup, iki ýurduň arasynda göni howa gatnawlaryny ýola goýmak, şeýle-de syýahatçylyk pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça özara bähbitli...
2022