Multimediýa

Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň 100 ýyllygy bellendi

Türkiýe Respublikasynyň esaslandyrylmagynyň 100 ýyllygy mynasybetli ýurduň Aşgabatdaky ilçihanasynda ilçi Togan Oralyň gatnaşmagynda ýekşenbe güni kabul edilşik dabarasy guraldy. Oňa şeýle hem Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

Aşgabatda “OGT-2023” sergisi açyldy

Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda çarşenbe güni irden “Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2023” (OGT-2023) atly halkara sergisi açyldy. Günüň ikinji ýarymynda adybir halkara maslahaty...
2022