Multimediýa

Türkmenistanyň baş Täze ýyl arçasynda yşyklar ýakyldy

Ýurdumyzyň baş arçasynda köpöwüşginli yşyklar ýakylyp, hemmeleriň söýýän hem-de sabyrsyzlyk bilen garaşýan, jadyly we syrly, şadyýan hem-de hoşniýetli Täze ýyl baýramynyň ýakynlaşyp gelýändigini habar berdi. TDH-nyň...

Ak gara bürenen Aşgabat

Ýakynda ýagan gar türkmen paýtagtyny ak dona büredi. Tebigatyň döreden peýzažlary Aşgabadyň her bir ýaşaýjysyny öz rahatlylygy bilen täsir galdyrýar. Garyň ýagmagy daş-töweregimizde baýramçylyk duýgusyny oýandyryp,...

Aşgabatda täze ýaşaýyş jaýlar toplumy açyldy

Geçen sişenbe güni Aşgabat şäherini ösdürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde gurlan durmuş-medeni maksatly iri desgalar toplumynyň açylyş dabarasy boldy. Bu ýerde 12 gatly 48 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň...
2022