Dünýä

EIA: 2022-de nebitiň ortaça bahasy $105-den geçer

Şu ýyl nebitiň “Brent” görnüşiniň bir barelliniň ortaça bahasy 105,22 ABŞ dollaryna barabar bolar diýip, ABŞ-nyň Energetika maglumatlary edarasy (EIA) sişenbe güni çaklady. Bu bolsa...

FAO: dünýäde azyk önümleriniň bahalary 20,7% ýokarlandy

Azyk önümleriniň dünýä bahalary fewral aýynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 20,7% ýokarlandy. Olaryň galmagyna esasan ösümlik ýaglarynyň we süýt önümleriniň indeksleriniň artmagy sebäp...

Awtoulaglaryň global önümçiligi peselýär, bahalary galýar

“Ford” we “Toyota” ýaly esasy awtoulag öndürijileri çip ýetmezçiligi we COVID-19 pandemiýasy hem-de üpjünçilik zynjyrynyň kesilmegi sebäpli önümçiliklerini peseltýärler. Bu ýagdaýlar diňe bir täze awtoulaglaryň...
2022