Oba hojalygy

“Halal Dogan” Wena şäherine türkmen pomidorlaryny eksport etdi

Mary welaýatynda ýerleşýän “Halal Dogan” hususy kärhanasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) Wena şäherindäki hemişelik wekilhanasynyň ýardam bermegi bilen Wena şäherine türkmen pomidorlaryny eksport...

Daşoguz welaýatynda ýeralma ekişi tamamlandy

Ýeralmanyň iri öndürijisi bolan Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň daýhanlary Daşoguz welaýatynda ýeralma ekişini tamamladylar. Bu etrap boýunça şu ýyl 950 gektara ýeralma ekildi. Türkmenistanyň resmi metbugatynyň...