Oba hojalygy

“Altyn bürgüt” 300 tonna golaý pomidor eksport etdi

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň “Altyn bürgüt” hususy kärhanasynyň 8,5 gektar meýdanynda ýerleşýän döwrebap ýyladyşhanalar toplumynda 2020-2021 ekin möwsüminde häzirki wagtda 600 tonnadan gowrak pomidor hasyly...

Ahalda gelin kömelek öndürýän kärhana açylar

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe senagat zolagynda ýylda 1 müň 200 tonna gelin kömelek öndürýän kärhananyň açylmagy meýilleşdirilýär. Bu barada “Rysgal” gazeti duşenbe güni habar...

Hojambaz etrabynda 97 tonna çig pile öndüriler

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň ussat ýüpekçileri şu ýyl 97 tonna çig pile öndürmek göz öňünde tutýarlar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi. Habarda...

Daşoguz welaýatynda ýazky ýeralma ekişine başlandy

Türkmenistanyň demirgazygynda şu ýyl ýazky ýeralmany ekmek üçin welaýatyň daýhanlaryna ýer bölünip berildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty duşenbe güni habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly, welaýatyň...

Türkmenabatda 8 müň tonna golaý un taýýarlanyldy

Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda ýokary we birinji sortly unuň 7 müň 801 tonnasy taýýarlanyldy.  Türkmenistanyň resmi metbugatynyň sişenbe güni habar berşi ýaly,...

“Aýdyň maksat” mart aýynda 140 tonna mäş eksport etdi

Şu ýylyň mart aýynda “Aýdyň maksat” hususy kärhanasy, kompaniýa degişli bolan Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň çägindäki meýdanynda ýetişdirilen mäşiň 40 tonnasyny Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý...

“Sekiz bag” geçen ýyl 25 tonna künji hasylyny ýygnady

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň çäginde ýerleşýän “Sekiz bag” daýhan hojalygyna degişli meýdandan geçen ýyl künjiniň 25 tonna töweregi hasyly ýygnaldy. “Sekiz bag” daýhan hojalygynyň ýolbaşçysy Muhammet...