Sebitleýin

Belarusda GDA ýurtlarynyň ykdysady howpsuzlygy maslahatlaşyldy

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) agza ýurtlaryň penşenbe güni Minsk şäherinde geçirilen salgyt (maliýe) derňew edaralarynyň utgaşdyryjy geňeşiniň 21-nji ýygnagynyň dowamynda ykdysady howpsuzlyk çäreleri ara alnyp...

Russiýa Türkmenistandan geçýän ulag geçelgelerini ösdürmekçi

Russiýa Türkmenistanyň çäginden geçýän ulag geçelgelerini ösdürmegi maksat edinýär. Bu barada Russiýanyň Ykdysady ösüş ministrligi Azerbaýjanyň “Trend” agentligine çarşenbe güni habar berdi. “Häzirki wagtda rus kompaniýalary...
2022