Sebitleýin

Türkmenistanyň Gazagystana eksporty iki essä golaý artdy

Türkmenistandan Gazagystana eksport edilen önümleriň möçberi 2021-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 99,2% ýokarlandy. Bu barada Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň...

Türkmenistan "Hazar 2021" atly halkara forumyna gatnaşar

Türkmenistanyň wekilleri 26-28-nji maý aralygynda Astrahanda (Russiýa) adaty tertipde we onlaýn görnüşinde geçiriljek “Hazar 2021: Durnukly ösüşiň ýollary” atly halkara ylmy foruma gatnaşarlar. Bu barada...