Sebitleýin

Türkmenistan goňşy Owganystana ynsanperwer kömegini iberýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň barşynda Owganystana ynsanperwer kömegini bermek hakyndaky Buýruga gol çekdi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Gol çekilen resminama...

Merkezi Aziýanyň tohumçylyk merkezini döretmek teklip edilýär

Özbegistanyň Samarkant şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) tohum öndürmek boýunça hökümetara utgaşdyryş geňeşiniň 23-nji mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda Samarkantda Merkezi Aziýanyň tohumçylyk we tehnologik merkezini döretmek...

Türkmenistan goňşy Owganystana ynsanperwer kömegini ugradar

Türkmenistan ýakyn wagtda Owganystanyň halkyna ynsanperwer kömegini iberer. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler...