Sebitleýin

YHG-nyň sebitleýin taslamalary boýunça tekliplere garaldy

Aşgabatda şenbe güni Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna (YHG) agza döwletleriň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 25-nji mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşyjylar YHG-nyň Baş sekretarynyň hasabatyna hem-de YHG-nyň sebitleýin...

Türkmen-özbek serhet barlag nokatlary gaýtadan ýola goýulýar

Özbegistan we Türkmenistan 26-njy noýabrdan başlap “Hojeýli-Köneürgenç” we “Şawat-Daşoguz” ýük daşamalary üçin barlag nokatlarynyň işini gaýtadan ýola goýmak barada ylalaşdylar. Özbegistanyň Transport ministrliginiň metbugat beýanatynda habar...