Sebitleýin

Gazagystan we Türkmenistan serhetara meselesine garadylar

Türkmenistanyň we Gazagystanyň wekiliýetleriniň sişenbe güni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly ikitaraplaýyn döwletara geňeşme ýygnagy geçirildi. Ýygnagyň dowamynda taraplar iki ýurduň serhet nokatlaryndan raýatlaryň hereketi boýunça hukuk...