Sebitleýin

Türkmen we owgan demir ýollary ulgamynda ýük gatnawlary işjeňleşdiriler

“Türkmendemirýollary” agentliginiň, “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň we Owganystanyň Ulag ministrliginiň Demir ýollary edarasynyň wekilleriniň arasynda penşenbe güni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly maslahat geçirildi. Duşuşygyň barşynda Akina-Andhoý...

Täze fider gämi gatnawy Baku we Türkmenbaşy portlaryny baglaýar

Täze fider görnüşli gämi gatnawy Türkiýäniň we Merkezi Aziýanyň arasyndaky trans-logistika hyzmatlaryna koronawirus ýokanjynyň ýetirýän täsirini azaltmak boýunça tagallalaryň çäklerinde Azerbaýjanyň Baku halkara deňiz söwda...

Türkmenistan BMG-niň edarasyna Hemişelik wekil belledi

BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekili Atageldi Haljanow Türkmenistanyň BMG-niň Naýrobidäki (Keniýa) edarasynyň (UNON), BMG-niň Daşky gurşaw boýunça Maksatnamasynyň (UNEP), BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça...

Türkmenistanyň Prezidenti Türki Geňeşiň Sammitine gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Türki Geňeşiň wideomaslahat görnüşinde geçirýän adatdan daşary sammitine gatnaşdy. Azerbaýjanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça geçirilen bu sammit Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýäniň, Özbegistanyň,...