Sebitleýin

Türkmenistan bilen Bahreýn işewür gatnaşyklaryny ilerledýär

Türkmenistanyň we Bahreýn Patyşalygynyň daşary syýasat edaralarynyň arasynda penşenbe gün Manama şäherinde syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdiniýaz Mätiýew, bahreýn...

Türkmenistan Eýran üçin gümrük nyrh ýeňilliklerini döreder

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Eýranyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi çarşenbe güni Tähranda iki ýurduň Hökümet wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda giňişleýin maslahat geçirdiler. Onuň dowamynda Serdar...

Türkmen-eýran nebit däl söwda dolanyşygy 79% artdy

Eýranyň Türkmenistan bilen nebit däl söwda dolanyşygy geçen ýyl 79% artyp, 299,72 million ABŞ dollaryna barabar boldy. Bu barada Eýranyň gümrük gullugynyň (IRICA) maglumatlaryna salgylanyp,...

Raşid Meredow Nur-Sultanda birnäçe gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow sişenbe güni Gazagystanyň Nur-Sultan şäherinde Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň Daşary işler ministrleriniň 3-nji duşuşygynyň çäklerinde birnäçe gepleşikleri geçirdi. Bu...
2022