Sebitleýin

Hazar portlary has hem ýaşyllaşyp, sanly ulgamda birigerler

Türkmenistan, Azerbaýjan we Gazagystan özleriniň “ýaşyl portlaryny” we Hazar deňzi sebitinde sanly aragatnaşygy ösdürmek işlerini geçen hepdäniň anna güni Baku şäherinde başlanan ÝHHG-niň taslamasynyň çäginde...

Logistika we deňiz portlarynyň dolandyrylyşy maslahatlaşyldy

20-nji iýunda Aşgabatda “Ulag, logistika we deňiz portlarynyň dolandyryş ulgamyny ösdürmekde türkmen-koreý hyzmatdaşlygy” atly ýörite maslahat geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň internet neşiri...

TSTB-de ÝB-niň resmi wekili kabul edildi

19-njy iýunda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Lýubomir Frebort bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada TSTB-niň resmi sahypasynda habar...

Türkmenistanyň Prezidenti Kazana barmagy meýilleşdirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji iýunda Kazan şäherine iş sapary bilen barmagy meýilleşdirýär. Prezident ol ýerde her ýyl geçirilýän “Sabantuý” milli baýramçylygyna gatnaşar. Bu barada “Tatar-inform”...

ÝB Geňeşi Aşgabatda ÝB Wekiliýetiniň açylmagyna hoşal

ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça täze Strategiýasy babatda ÝB Geňeşiniň Brýusselde ýerleşýän Baş sekretariatynyň 17-nji iýunda çap eden Netijenamasynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Wekiliýetiniň açylmagyna hoşallyk bildirilýär. 17-nji...

Owgan mermeri Azerbaýjana Türkmenistandan üstaşyr daşalýar

Owganystandan 115 tonna mermerden ybarat ýüküň ilkinji tapgyry Türkmenistandan üstaşyr Azerbaýjana üstünlikli gowuşdy diýip, Owganystan Biznes Habar Portalynda bellenýär. “Bu täze ugur Azerbaýjanyň bazarlarynyň Owganystanyň önümleri...