Sebitleýin

Bişkekde ÝB-niň duşuşygy geçirildi

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde 7-nji iýulda Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi, oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.S.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky...

Türkmenistan bilen ÝB hyzmatdaşlygy täze derejä çykarýar

Ýewropa Bileleşigi Aşgabatda doly güýjünde hereket etjek Wekiliýetini açmak bilen, dünýädäki 142-nji Wekiliýetini ýola goýup, Merkezi Aziýadaky diplomatiki edaralarynyň üstüni ýetirer. "Bu ädim ençeme ugurlar boýunça...

DIM-de üç ýurduň wekiliýeti bilen duşuşyklar geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde (DIM) penşenbe güni Russiýanyň, Irlandiýanyň, Polşanyň wekiliýetleri bilen aýratynlykda duşuşyklar geçirildi. Bu barada DIM-iň resmi internet saýtynda habar berilýär. Russiýa Federasiýasynyň Ykdysady...

Türkmenistanyň 24-nji Halkara nebit-gaz maslahaty oktýabrda geçiriler

Şu ýylyň 22-23-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň 24-nji Halkara nebit-gaz sergi-maslahaty geçiriler diýip, “Türkmennebit” döwlet konserni habar berýär. Maslahatyň işine Türkmenistanyň döwlet edara-kärhanalarynyň, dünýäniň iri nebit-gaz kompaniýalarynyň,...

"Gazprom" bilen "Türkmengaz" 5 ýyllyk şertnama baglaşdy

Russiýanyň "Gazprom" kompaniýasy "Türkmengaz" Döwlet konserninden 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli tebigy gaz satyn almak boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň çarşenbe güni...

Türkmenistan ÝUNKTAD-yň esasy Geňeşine kabul edildi

Türkmen wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (ÝUNKTAD) Söwda we ösüş Geňeşiniň 66-njy mejlisine gatnaşdy. 24-28-nji iýunda Ženewa şäherinde geçirilen mejlisde Türkmenistan...

HYF halkara metbugat wekilleriniň ünsüni çekýär

Awgust aýynyň 12-ne “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçiriljek birinji Hazar ykdysady forumy (HYF) halkara metbugat edaralarynyň üns merkezinde bolar. Foruma bagyşlanyp fewral aýynda geçirilen halkara...

Owganystan ECO-93 benzininiň ilkinji tapgyryny kabul etdi

Ahal welaýatyndaky tebigy gazdan benzin öndürýän dünýäde ilkinji zawoddan iberilen ekologiýa taýdan arassa benziniň ilkinji tapgyry duşenbe güni Owganystanyň çägindäki Akina demir ýol bekedine baryp...
2022