Sebitleýin

Türkmenistanda eýran önümleriniň sergisi geçirler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň teklibi bilen 25-27-nji noýabr aralygynda Aşgabat şäherinde eýran önümleriniň sergisi geçirler. Bu barada Eýranyň Daşary işler ministriniň Ykdysady diplomatiýa meseleleri boýunça...

Türkmen wekilleri Tatarystandaky nebithimiýa forumyna gatnaşdy

“Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň we “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň wekilleri Tatarystan nebithimiýa forumyna TNF-2022) gatnaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Kazandaky konsullyk gullugynyň metbugat gullugy anna güni...

Türkmen-eýran gümrük işleriniň ýönekeýleşdirilmegine garaldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda çarşenbe güni türkmen-eýran döwlet serhedinde ýerleşýän Artyk-Lüftabat gözegçilik geçiriş ýerinde iki ýurduň gümrük gulluklarynyň ýolbaşçylarynyň iş duşuşygy geçirildi. Onuň dowamynda...
2022