Sebitleýin

ADIOR Türkmenistan bilen hyzmatdaş bolmaga taýyn

Anna güni “Arçabil” myhmanhanasynda geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça XXIX mejlisiniň gün tertibinde GDA we Ýewraziýa döwletleriniň Onkologiýa we Rentgenoradiologiýa merkezleriniň...

TAT demir ýolunyň täjik bölegine maýa goýum goýberiler

Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan (TAT) demir ýolunyň Täjigistan böleginiň gurluşygynyň tehniki we maliýeleşdirmek taslamasy üstümizdäki ýylyň soňuna çenli tamamlanar. Täjigistanyň habar agentligi “Awesta”-nyň maglumat bermegine...

DIM-de türkmen-eýran strategiki hyzmatdaşlygy nygtaldy

Sişenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde (DIM) Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň energetika baradaky komissiýasynyň agzasy, eýran-türkmen parlamentara...
2022