Sebitleýin

CNPC 2030-njy ýyla çenli 23 ammar gurar

Hytaý milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) 2030-njy ýyla çenli 23 täze gaz ammarlaryny gurmagy meýilleşdirýär. Korporasiýa, umumy bahasy 7,26 milliard dollarlyk täze taslamany durmuşa geçirmek arkaly...

Tatarystanyň Prezidenti HYF-a gatnaşar

Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistana we Azerbaýjana iş saparlaryny meýilleşdirýär. Saparlaryň dowamynda ykdysadyýet, medeniýet we syýahatçylyk pudaklarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmek boýunça gepleşikler geçiriler. Bu...

Bişkekde ÝB-niň duşuşygy geçirildi

Gyrgyzystanyň paýtagty Bişkekde 7-nji iýulda Ýewropa Bileleşiginiň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi, oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.S.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky...

Türkmenistan bilen ÝB hyzmatdaşlygy täze derejä çykarýar

Ýewropa Bileleşigi Aşgabatda doly güýjünde hereket etjek Wekiliýetini açmak bilen, dünýädäki 142-nji Wekiliýetini ýola goýup, Merkezi Aziýadaky diplomatiki edaralarynyň üstüni ýetirer. "Bu ädim ençeme ugurlar boýunça...
2022