Sebitleýin

Abu-Dabide geçen geňeşmede birinji HYF-niň ähmiýeti nygtaldy

Duşenbe güni Abu-Dabi şäherinde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary syýasy edaralarynyň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary B.G.Mätiýew ýolbaşçylyk...

Owganystana ynsanperwer kömegiň täze tapgyry ugradylar

Geçen hepdäniň Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasyna ykdysady, durmuş hem-de ynsanperwer ugurlarda ýardam bermek maksady bilen Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda,...

ADIOR Türkmenistan bilen hyzmatdaş bolmaga taýyn

Anna güni “Arçabil” myhmanhanasynda geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça XXIX mejlisiniň gün tertibinde GDA we Ýewraziýa döwletleriniň Onkologiýa we Rentgenoradiologiýa merkezleriniň...

TAT demir ýolunyň täjik bölegine maýa goýum goýberiler

Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan (TAT) demir ýolunyň Täjigistan böleginiň gurluşygynyň tehniki we maliýeleşdirmek taslamasy üstümizdäki ýylyň soňuna çenli tamamlanar. Täjigistanyň habar agentligi “Awesta”-nyň maglumat bermegine...
2022