Sebitleýin

Türkmen wekiliýeti Bahreýniň e-döwlet ulgamyny öwrenýär

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň wekilleri Bahreýn Patyşalygynyň Maglumat we sanly döwlet (e-döwlet) edarasynyň (iGA) direktory Mohammed Ali Al-Kaýediň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşdy. iGA-nyň metbugat...

Hazarda kruiz syýahatçylygy 2020-nji ýylda başlar

Hazar deňzinde kruiz syýahat 2020-nji ýylda ýola goýlar. Bu barada Russiýanyň Astrahan oblastynyň gubernatory Igor Babuşkin “RIA Novosti” agentligine beren söhbetdeşliginde beýan etdi. “Awaza” milli syýahatçylyk...

Aşgabatda BOMCA-nyň sebit ýolbaşçysy bilen duşuşyklar geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda hem-de Döwlet migrasiýa gullugynda Merkezi Aziýada serhetleri dolandyrmak Maksatnamasynyň (BOMCA-9) sebitleýin ýolbaşçysy Maris Dominş bilen duşuşyklar geçirildi. 13-nji sentýabrda geçen duşuşyklarda Maksatnamanyň...

ÝÖTB Aşgabatda eksport boýunça okuw geçirer

Ýewropada Ösüş we Täzeleniş Bankynyň (ÝÖTB) Aşgabatdaky edarasy Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistanda durnukly oba hojalygyna we oba ýerleriniň kämilleşmegine niýetlenen SARD III taslamasy bilen hyzmatdaşlykda oktýabr...

Noýabrda Aşgabatda SPECA-nyň günleri geçiriler

Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Ženewadaky Bölüminiň Türkmen otagynda sişenbe güni BMG-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ykdysadyýetleri üçin Ýörite maksatnamasynyň (SPECA) şu ýylyň noýabrynda Aşgabatda geçiriljek günleri...
2022