Sebitleýin

Aziýa ösüş banky Türkmenistana täze direktor belledi

Aziýa ösüş banky (AÖB) penşenbe güni Çang Çing Ýuny bankyň Türkmenistandaky direktory wezipesine belledi. AÖB-niň metbugat beýanatyna görä, jenap Ýu bankyň Türkmenistanda alyp barjak işlerine...

Hyratly wekiliýet Mary sergisinden hoşal

Sişenbe güni Mary şäheriniň adybir myhmanhanasynda açylan sergi goňşy Owganystanyň Hyrat welaýatyndan gelen wekiliýetiň göwnünden turdy. Myhmanlar Mary topragyna guralan sapardan özlerinde galan täsirlerini beýan etdiler. Abdulsalam...

Abu-Dabide geçen geňeşmede birinji HYF-niň ähmiýeti nygtaldy

Duşenbe güni Abu-Dabi şäherinde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary syýasy edaralarynyň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary B.G.Mätiýew ýolbaşçylyk...

Owganystana ynsanperwer kömegiň täze tapgyry ugradylar

Geçen hepdäniň Ýekşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan Yslam Respublikasyna ykdysady, durmuş hem-de ynsanperwer ugurlarda ýardam bermek maksady bilen Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda,...

ADIOR Türkmenistan bilen hyzmatdaş bolmaga taýyn

Anna güni “Arçabil” myhmanhanasynda geçirilen GDA gatnaşyjy döwletleriň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça XXIX mejlisiniň gün tertibinde GDA we Ýewraziýa döwletleriniň Onkologiýa we Rentgenoradiologiýa merkezleriniň...
2022