Sebitleýin

Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet sapary başlanýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Singapura iki günlük döwlet sapary şu gün başlanýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň awgust aýynyň 23-ne geçirilen mejlisinde bu döwlet saparynyň degişli maksatnamasy barada...

C5+1 has sepleşen, has rowaçlanan Merkezi Aziýany nazarlaýar

Gazagystanyň paýtagty Nur-Soltan şäherinde Merkezi Aziýa döwletleri bilen ABŞ-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk üçin meýdança hökmünde ýola goýlan C5+1 formatyndaky ýokary derejeli duşuşyk geçirildi.  Çarşenbe güni geçirilen duşuşyga...

Kazan dikuçar zawody bilen hyzmatdaşlyk netijelendirildi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Anna güni geçirilen mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmethan Çakyýew birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Kazan dikuçar zawodynyň öndürýän lukmançylyk dikuçarlaryny satyn...

Transhazar gaz geçirijisi: hyýaldan hakykata tarap

Göni maýa goýumlar bilen Transhazar gaz geçirijisini gurmagy teklip edýän ýewro-hytaý konsorsiumy halkara ekologik talaplary berk berjaý eder diýip, Germaniýada ýerleşýän “Edison Technologies” kompaniýasynyň baş...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022