Sebitleýin

TAT demir ýolunyň täjik bölegine maýa goýum goýberiler

Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan (TAT) demir ýolunyň Täjigistan böleginiň gurluşygynyň tehniki we maliýeleşdirmek taslamasy üstümizdäki ýylyň soňuna çenli tamamlanar. Täjigistanyň habar agentligi “Awesta”-nyň maglumat bermegine...

DIM-de türkmen-eýran strategiki hyzmatdaşlygy nygtaldy

Sişenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde (DIM) Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň energetika baradaky komissiýasynyň agzasy, eýran-türkmen parlamentara...

CNPC 2030-njy ýyla çenli 23 ammar gurar

Hytaý milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) 2030-njy ýyla çenli 23 täze gaz ammarlaryny gurmagy meýilleşdirýär. Korporasiýa, umumy bahasy 7,26 milliard dollarlyk täze taslamany durmuşa geçirmek arkaly...
2022