Sebitleýin

Aşgabat GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşine garaşýar

Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna (GDA) başlyklyk etmeginiň çäklerinde Aşgabatda 10-11-nji oktýabrda GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň we döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň ýygnagy geçiriler. GDA-nyň ýerine ýetiriji...

Putin Hazaryň Konwensiýasyny tassyklady

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakyndaky Konwensiýany tassyklamak hakynda federal Kanuna sişenbe güni gol çekdi. Bu barada nebitgaz pudagynyň resmi saýty...

"Naftogaz" Ukraina-Russiýa serhedinden türkmen gazyny almak isleýär

Ukrainanyň nebit-gaz kompaniýasy “Naftogaz” Russiýanyň “Gazprom” kompaniýasynyň Ukraina-Russiýa serhedinden türkmen gazyny we Russiýanyň hususy öndürijileriniň gazyny almaga özüne mümkinçilik döretmegini isleýär. Bu barada “Naftogaz” kompaniýasynyň...

Germaniýa türkmen telekeçilerini okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Ykdysadyýet we energetika Federal ministrligi bilen bilelikde Germaniýada geçiriljek dört hepdelik tejribe okuwlaryna dalaşgär seçip almak boýunça...

Türkmenistan – Eýran ykdysady toparynyň 15-nji mejlisi geçirildi

Aşgabatda Çarşenbe güni Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparynyň 15-nji komissiýasy geçirildi. Eýranyň “Financial Tribune” neşiriniň ýurduň Ýol we şäher gurluşyk ministrliginiň täzelikler portalyna salgylanyp berýän...

Awstriýanyň wekili ýurdumyzyň syýahatçylyk pudagy bilen gyzyklandy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde (TSTB) Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň (kabulhanasy Nur-Sultanda) söwda maslahatçysy Rudolf Taler bilen duşuşyk geçirildi. Sişenbe güni geçen duşuşykda iki ýurduň işewürler...

Dubaý şäherine Türkmenistanyň Baş konsuly bellendi

Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherindäki Baş konsuly wezipesine Yhlasgeldi Jumageldiýewiç Amanow bellendi. Degişli Karara 28-nji sentýabrda gol çeken Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu şäherde Baş...
2022