Sebitleýin

Nýu-Ýorkda Hazar biznes forumy geçirildi

Sişenbe güni ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde ikinji Hazar biznes forumy geçirildi. Hazar sebiti boýunça syýasat merkeziniň (CPC) guramaçylygynda Garward klubda geçirilen çärede Hazar sebitinde biznes, söwda we...

Geçen ýyl Belarusda 7.7 müň türkmen talyby bilim aldy

Belarus Respublikasynda türkmen talyplarynyň sany beýleki ýurtlara garanyňda has köpdür. Bu barada “Trend” habarlar agentiligi “Belstat”-a salgylanyp habar berýär. Habara görä, Belarusyň döwlet ýokary okuw mekdeplerinde...

Mary welaýatyna Eýranyň täze konsuly bellenildi

Mary welaýatynyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Horasan-e-Rezawi welaýatynyň arasyndaky söwda-ykdysady ulgamyndaky özaragatnaşyklar netijeli dowam edýär. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde penşenbe güni Eýran Yslam Respublikasynyň...

ÝTÖB-niň Aşgabatdaky täze wekili DIM-däki duşuşyga gatnaşdy

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň (ÝTÖB) Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin direktory Nil MakKeýniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşyga...

Türkmen wekiliýeti Bahreýniň e-döwlet ulgamyny öwrenýär

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň wekilleri Bahreýn Patyşalygynyň Maglumat we sanly döwlet (e-döwlet) edarasynyň (iGA) direktory Mohammed Ali Al-Kaýediň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşdy. iGA-nyň metbugat...
2022