Sebitleýin

Owgan wekiliýeti Aşgabatda TOPH taslamasyny maslahat etdi

22-nji iýunda Owganystan Yslam Respublikasynyň Milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdulla Mohibiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana iş sapary bilen geldi diýip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Saparyň...

Kazanda konsullyk açmak göz öňünde tutulýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystan Respublikasyna 23-nji iýunda amala aşyran saparynyň dowamynda geçirilen ikitaraplaýyn duşuşykda Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow iki döwletiň özara gyzyklanmasyny, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň...

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasyna sapar edýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji iýunda iş sapary bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna bardy. Bu barada TDH habar berýär. Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Tatarystan Respublikasynyň baýdaklary...

Hazar portlary has hem ýaşyllaşyp, sanly ulgamda birigerler

Türkmenistan, Azerbaýjan we Gazagystan özleriniň “ýaşyl portlaryny” we Hazar deňzi sebitinde sanly aragatnaşygy ösdürmek işlerini geçen hepdäniň anna güni Baku şäherinde başlanan ÝHHG-niň taslamasynyň çäginde...

Logistika we deňiz portlarynyň dolandyrylyşy maslahatlaşyldy

20-nji iýunda Aşgabatda “Ulag, logistika we deňiz portlarynyň dolandyryş ulgamyny ösdürmekde türkmen-koreý hyzmatdaşlygy” atly ýörite maslahat geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň internet neşiri...

TSTB-de ÝB-niň resmi wekili kabul edildi

19-njy iýunda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Lýubomir Frebort bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada TSTB-niň resmi sahypasynda habar...

Türkmenistanyň Prezidenti Kazana barmagy meýilleşdirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji iýunda Kazan şäherine iş sapary bilen barmagy meýilleşdirýär. Prezident ol ýerde her ýyl geçirilýän “Sabantuý” milli baýramçylygyna gatnaşar. Bu barada “Tatar-inform”...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022