Sebitleýin

Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanda saparda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Gyrgyzystana boljak saparyna garaşylýar. Bu barada Gyrgyzystanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär. Habara görä, sişenbe güni Gyrgyzystanyň Daşary işler ministriniň...

Gazagystanda IX Merkezi Aziýa söwda forumy geçiriler

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara ösüş agentligi (USAID) Gazagystanyň Şymkent şäherinde 12-13-nji noýabrda sebitleýin söwda boýunça iri çäreleriň biri hasaplanýan dokuzynjy Merkezi Aziýa söwda forumyny geçirer....

Eýranlylar Ahal welaýatynda öndürilýän harytlar bilen tanyşdylar

Eýran Yslam Respublikasynyň Maşat şäherinde Ahal welaýatynyň çäginde öndürilýän harytlaryň sergisi geçirildi. Sergi “Maşad Expo” halkara sergi merkezinde 25-27-nji awgustda guraldy. Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura döwlet sapary başlanýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Singapura iki günlük döwlet sapary şu gün başlanýar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň awgust aýynyň 23-ne geçirilen mejlisinde bu döwlet saparynyň degişli maksatnamasy barada...

C5+1 has sepleşen, has rowaçlanan Merkezi Aziýany nazarlaýar

Gazagystanyň paýtagty Nur-Soltan şäherinde Merkezi Aziýa döwletleri bilen ABŞ-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk üçin meýdança hökmünde ýola goýlan C5+1 formatyndaky ýokary derejeli duşuşyk geçirildi.  Çarşenbe güni geçirilen duşuşyga...
2022