Sebitleýin

Birinji Hazar ykdysady forumy açyldy

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda birinji Hazar ykdysady forumunyň açylyş dabarasy boldy. Forumyň açylyşyna bagyşlanyp geçirilen “Hazar deňzi: Halkara ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň bähbitleri” atly halkara maslahatyň başynda...

Halkara deňiz portunda sergi açyldy

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunda Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisi we “Türkmen sährasy-2019” awtomobil sergisi badalga aldy. Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän serginiň açylyşynda Türkmenistanyň...

Aziýa ösüş banky Türkmenistana täze direktor belledi

Aziýa ösüş banky (AÖB) penşenbe güni Çang Çing Ýuny bankyň Türkmenistandaky direktory wezipesine belledi. AÖB-niň metbugat beýanatyna görä, jenap Ýu bankyň Türkmenistanda alyp barjak işlerine...
2022