Sebitleýin

Merkezi Aziýa ýurtlary we ABŞ sebit howpsuzlygyny maslahatlaşdylar

Daşkentde penşenbe güni “C5+1” formatyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň döwletleriniň daşary syýasy edaralarynyň ýolbaşçylary bilen ABŞ-nyň wekiliýetiniň arasynda gepleşikler geçirildi. Gepleşikleriň barşynda taraplar sebit howpsuzlygynyň wehimlerine...

Türkmenistanyň DIM-i: Türkmen-owgan serhedi dostluk serhedidir

Türkmenistanyň we Owganystanyň hem-de olaryň halklarynyň doganlyk gatnaşyklarynyň netijesinde türkmen-owgan serhedi dostluk hem-de hyzmatdaşlyk serhedi bolup durýandyr diýip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Metbugat-gullugynyň Türkmenistanyň bu...