Sebitleýin

Türkmenistan bilen Lipetsk oblasty eksport-import amallaryna garadylar

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Russiýanyň Lipetsk obalstynyň Söwda-senagat edarasynyň anna güni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamynda eksport-import amallaryny guramak hem-de olaryň päsgelçiliksiz alnyp...

Eýran Türkmenistan serhediniň ýanynda erkin ykdysady zolagy dörediler

Eýranyň demirgazygyndaky Golestan welaýatynyň häkimi Hadi Hagşenas Türkmenistan bilen serhetleşýän Inçeburun şäherinde erkin ykdysady zolagyny döretmek baradaky Kanunyny Eýranyň Maksadalaýyklygy kesgitleýiş geňeşi tarapyndan tassyklanandygyny aýtdy....