Sebitleýin

Gyrgyzystanda Merkezi Aziýanyň Baştutanlarynyň sammiti geçiriler

Gyrgyzystanda şu ýylyň 21-nji iýulynda Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň dördünji konsultatiw duşuşygy geçiriler. Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow bilen Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda duşenbe güni geçirilen telefon...

Türkmenistan bilen Azerbaýjan energetika hyzmatdaşlygyna seretdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow çarşenbe güni Aşgabada iş sapary bilen gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarowyň baştutanlygyndaky wekilýet bilen geçirilen duşuşygyň dowamynda...

Samarkantda Türki döwletleriň guramasynyň sammiti noýabrda geçiriler

Türki döwletleriň guramasynyň sammiti şu ýylyň noýabr aýynda Özbegistanyň Samarkant şäherinde geçiriler. Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar berşine görä, Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen Türkiýäniň Prezidenti...

Fuat Oktaý: Türkiýe Türkmenistan we Azerbaýjan bilen sammit geçirer

Türkiýäniň wise-prezidenti Fuat Oktaý şenbe güni Türkiýäniň “TRT Haber” täzelikler teleýaýlymy bilen Türkmenistana bolan sapary boýunça geçirilen söhbetdeşligiň dowamynda üçtaraplaýyn Türkiýe-Türkmenistan-Azerbaýjan sammitiniň geçirilmeginiň...

Putin: “Gazpromyň” ýolbaşçylary Türkmenistana sapar eder

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin “Gazprom” kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň Türkmenistana sapat etmek meýliniň bardygyny mälim etdi. “Gazpromyň” ýolbaşçylary ýakyn wagtda Türkmenistana geler” diýip, Putin çarşenbe güni Aşgabatda geçirilen...
2022