Ykdysadyýet

Lebap welaýatynda ýangyç guýujy beketleriň gerimi giňeýär

“Türkmennebitönümleri” Baş müdirliginiň Hojalyk hasaplaşygyndaky Lebap abatlaýyş-gurluşyk meýdançasynyň gurluşykçylary 2 sany täze ýangyç guýujy beketleriň (ÝGB) gurluşygyna başlady. “Türkmenistan: Altyn asyryň” habar bermegine görä, şol ýangyç...
2022