Türkmenistanda öndürildi

“Ak Ýaprak” “Tetra Pak”-yň önümlerini ulanýar

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda “Ak ýaprak” hojalyk jemgyýetiniň miwe suwuny öndürýän kärhanasynda “7 gün” haryt nyşanly şerbetli içgileriň 10-a golaý görnüşi öndürilýär. Kärhananyň önümçilik sehlerinde Şwesiýanyň...

Türkmenistan kompýuter we noutbuklaryň önümçiligini ýola goýýar

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady gatnaşyklary ministrliginiň Kompýuter tehnologiýa merkeziniň “Agzybirlik tilsimaty” bilelikdäki kärhanasy kompýuterleriň, noutbuklaryň we netbuklaryň kämilleşdirilen görnüşiniň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Bu...

“Türkmen şöhle” plastik önümleriniň eksportyny artdyrýar

“Türkmen şöhle” hojalyk jemgyýeti plastik önümleriniň eksport mukdaryny artdyrýar. Kärhana tarapyndan önümleriň köp bölegi Belarusa, şeýle-de Özbegistan we Gyrgyzystana ugradyldy. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň habar bermegine...

“Röwşen” täze önümçilik kärhanasyny gurmaga başlaýar

“Röwşen” hususy kärhanasy gündelik öndürýän erkek, zenan, çaga aýakgaplarynyň mukdaryny ep-esli artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu taslamany ýerine ýetirmek üçin kärhana ýedi gektar ýer bölünip berildi. Hususy kärhana...

Gypjak dokma toplumy elastik lenta öndürer

Gypjak dokma toplumynda elastik lenta çykarýan awtomatik liniýa işe girizildi. Onuň düzüminde - ýüwürdiji, rezin öndürýän enjamlar, dokma we ütükleýji stanoklar bar. Hytaýly öndürijileriň ýokary tehnologiýaly...
2022