Ykdysadyýet

Türkmenistanda "John Deere 6195M" traktorlary synag edilýär

Ahal welaýatynyň gowaça meýdanlarynda agrotehniki çäreler geçirilýär. Meýdanlarda ekini azotly dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwlaryny tutmak bilen birlikde, hatarara bejergileri geçirmek işleri degişli talaplara laýyklykda...

Türkmen ykdysadyýetini ösdürmäge 16 mlrd. manat maýa goýuldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Maliýe we ykdysadyýet ministri B.Bazarow 2019-njy ýylyň ýanwar – iýun aýlarynyň netijeleri boýunça...

Gurluşyk we energetikada öňe gidişlik gazanyldy

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow anna güni geçirilen giňişleýin maslahatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy toplumynyň hem-de paýtagtymyzyň häkimliginiň ýanwar –...

THDP-niň doly güýjünde işlemegini ýola goýmak tabşyryldy

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýew gözegçilik edýän Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa toplumynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada Türkmenistanyň...

Senagat nusgalaryny goramak boýunça okuw maslahaty geçirildi

“Arçabil” myhmanhanasynda penşenbe güni senagat nusgalaryny goramagyň meseleleri boýunça okuw maslahaty işini tamamlady. Ol Bütindünýä intellektual eýeçiligi guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň intellektual...

Birža söwdalarynda esasan nebit we dokma önümleri hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 163-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky...

ECO-93 benziniň ilkinji tapgyry goýberildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gazdan benzin öndürýän täze zawodyň önümleriniň ilkinji tapgyryny ulanyşa goýberdi. TDH-nyň habar bermegine görä, gazdan öndürilen ilkinji benzin we suwuklandyrylan gaz ýörite awtomobil we...

ECO-93 benzinini öndürýän täze iri zawod açyldy

Täze iri senagat toplumyň – tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...
2022