Habarlar

ÝTÖB wekili Türkmenistandaky işini tamamlaýar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) ýolbaşçysy Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň (ÝTÖB) Türkmenistandaky wekili Engin Göksu bilen duşuşdy. Ýakynda Türkmenistanda öz işini tamamlaýan Engin Göksu...

Kofe öndürijiler öňümizdäki hepde Braziliýada duşuşýar

Ilkinji gezek 2017-nji ýylda Kolombiýanyň Medellin şäherinde geçirilen Dünýä Kofe öndürijiler forumynyň ikinjisi iýul aýynyň 10-11-i aralygynda Braziliýanyň Kampinas şäherinde geçiriler. Dünýäde 25 milliondan gowrak kofe...

Telekeçiler galyndylary işlemegiň depginini artdyrýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary galyndylary gaýtadan işlemek babatda yzygiderli iş alyp barýarlar. Olar ulanyşdan galan plastik, kagyz, polietilen, rezin, agaç serişdelerini gaýtadan işlemek...

"Gazprom" bilen "Türkmengaz" 5 ýyllyk şertnama baglaşdy

Russiýanyň "Gazprom" kompaniýasy "Türkmengaz" Döwlet konserninden 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli tebigy gaz satyn almak boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň çarşenbe güni...

Türkmenistan ÝUNKTAD-yň esasy Geňeşine kabul edildi

Türkmen wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça Konferensiýasynyň (ÝUNKTAD) Söwda we ösüş Geňeşiniň 66-njy mejlisine gatnaşdy. 24-28-nji iýunda Ženewa şäherinde geçirilen mejlisde Türkmenistan...

Arktiki tilki Norwegiýadan Kanada 3500 km ýol aşdy

Bir ýaşly arktiki tilki Norwegiýadan Kanada çenli 76 günde 3500 kilometrden gowrak ýol aşyp uly syýahaty amala aşyrdy. Geçen ýylyň mart aýynda Norwegiýanyň Polýar institutynyň alymlary...

Daşoguzly daýhan hojalygy 81 gektar ýeri özleşdirýär

Ýurdumyzyň işewürleri azyk bazaryny ýokary hilli azyk önümleri bilen üstüni ýetirmek boýunça öz goşandyny yzygiderli goşýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan...

Ýokary okuw mekdeplerine täze ýolbaşçylar bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen Aýjemal Meňliýewna Orazalyýewa pensiýa gitmegi sebäpli Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň rektory wezipesinden boşadylyp, şol uniwersitetiň rektory...
2022