Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi döwlet dolandyryş edarasydyr. Ministrlik öz esasy wezipelerine laýyklykda, Türkmenistanyň içerki bazarynda haryt bolçulygyny üpjün etmek, ilata edilýän söwda we...