Dünýä

BMG: Dünýäniň ilaty 8 milliarda ýetdi

Dünýäniň ilaty sişenbe güni 8 milliarda ýeter diýip, BMG-nyň resmi metbugaty habar berýär. BMG-nyň metbugat beýanatyna görä, 12 ýylda dünýäniň ilatyna 1 milliard adam goşuldy. Şeýle ýokary...

Gazagystan bugdaý we un eksport çäklendirmelerini ýatyrýar

Gazagystan 10-njy sentýabrdan başlap, bugdaý we un eksportyna girizilen çäklendirmeleri ýatyrýar. Bu barada ýurduň hökümeti penşenbe güni geçiren pudagara toparyň mejlisiniň jemleriniň netijesinde mälim etdi. Gazagystan içerki...
2022